Den ordinære generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Senest 14 dage før omdeles indkaldelsen, der end­vi­de­re indeholder dagsorden, bestyrelsens beretning, samt det reviderede regnskab.

Næste generalforsamling afholdes d. 23. februar 2021 på Ølstykke Bibliotek (kælder)

Forslag til generalforsamlingen:

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være skriftligt. Forslag fremsendes til formanden Erik Jepsen, Akelejevej 2, og skal være fremme senest en uge før ge­ne­ral­for­sam­lin­gen.

Hvis du har et forslag og vil være sikker på at det udsendes sammen med indkaldelsen, skal formanden have det senest første uge i januar.