Antenneforeningen Ølstykke Vest’s historie

Antenneforeningen Ølstykke Vest er en medlemsejet forening, som driver fællesantenneanlæg. Vi tilbyder medlemmerne et stort udvalg af tv- og radio-kanaler, smart-tv, bredbånd og IP-telefoni (Telefoni over internettet). Foreningen blev stiftet den 10. januar 1973, og registreret i Selskabsstyrelsen med CVR nr: 18217473 under faggrupper: Boligforeninger og beboerforeninger, lokale.

Pionererne fra foreningens start Billedet herover viser fra venstre: Irene Kristoffersen, Svend Aage Palm, Niels B. Sørensen, Finn Lindau (Sielex), Per Haaber Gylling og Ib Almbjerg. Kære ildsjæle I er værdsat af os og hele jeres nabolag Fællesantennen har medbragt meget teknik ind i hjemmene, også derfor værdsætter bestyrelsen et godt samarbejde med jer, ildsjæle, rundt i foreningen, der sammen med os og Stofa Support kan sikre, at brugerne opnår det optimale med teknikken. – Jo mere vi står sammen om at få udbredt kendskabet til mulighederne og at få udfordringer løst, desto gladere bliver vi alle for hvad fællesprojektet kan bringe. Historik I 1970’erne havde vi lidt FM, samt fra starten én analog PAL tv-kanal på fællesantennen, fra DR. Over 400 blev tilmeldt foreningen på forhånd, inden anlægget var klar. I 1990’erne steg kanalmængden til næsten et problem. Ge­ne­ral­for­sam­lin­gs­mø­der­ne blev brugt, mindst 90 % af tiden, til at behandle forslag om, hvad der skulle være og ikke være af kanaler i den fulde tv-program-pakke og grundpakken.

I efteråret 2003 blev der suppleret med mulighed for internet via fællesantennen. Her var der over 200 forhånd­stilmeldte, hvor vi havde sat målet 100, for at fortsætte med projektet. I 2003 åbnede vi også foreningens egen hjemmeside. IP-telefoni, telefoni via internet, blev det også til.

Dernæst kom en periode hvor vi supplerede med spejlet af det digitale DVB-T, det terrestriske tagsignal, MUX 1 og 2 fra Danmark og en enkelt fra Sverige.

I september 2009 indgik foreningen et samarbejde med Canal Digital Kabel-tv, om en så kaldt Family Mix koncept. Her blev den fulde tv-program-pakke, med betalingskanaler, erstattet med, hvad man selv abonnerer på hos Canal Digital. Derfor blev foreningens medlemskontingent også ens for alle, fra og med kalenderåret 2010. Der blev mange flere kanaler, men valgfriheden via det digitale tv løste, at vi ikke længere skulle diskutere kanalvalg frem mod midnat på ge­ne­ral­for­sam­lings­mø­der­ne. Der var en overgang lidt kludder med at have Viasat dækket i Family Mix. Det resulterede i at vi i april 2010 måtte afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi vedtog at vi skulle sikre en fortsættelse med Viasat i Family Mix.

I 2012 skiftede vi til Stofa, hvor vi opnåede at følge en Stofa løsning, der var tilpasset Family Mix kontrakten, vi havde indgået med Canal Digital. Med Stofa som samarbejdspartner skulle vi, tilretningen til trods, igen til at vænne os til et nyt overblik, hvor det bl.a. er de mange muligheder der tager pusten fra os, som fx tv på alle slags skærme og StartForfra. – Fra december 2014 følger vi i stedet rammerne for Stofa fordelsaftale 3 og vi lukker for de analoge tv-kanaler. Strukturen og benævnelserne i det vi har nu følger fuldt ud hvad Stofa har til egne slutbrugere. Nostalgifølelserne blev rørt, da vi pillede det analoge tv teknik ned, en signalform, der ellers har været på anlægget i alle årene. I 2014 lukkede vi også for infokanalen, som også, mere eller mindre veludviklet, har været på anlægget i omkring 20 år. Fra tidligt i 2014 kunne vi få Stofa Mobil. I 2016 flyttede vi modtagelse til foreningens FM væk fra masten og over til modtagelse via lysleder. Vi fjernede de sidste antenner og paraboler i masten. Dermed har foreningen ikke selv mere at bruge masten til.

Da vi startede med internet via fællesantennen, i 2003, var højeste hastighed 1.024/512 Kbps, prisen var kr. 499,- pr. md. Pr. januar 2018 er foreningens laveste og gratis hastighed på 4/1 Mbps, altså det fire-dobbelte. Ved åbning af adgang til internet via fællesantennen i år 2003 var laveste hastighed 64/64 Kbps, prisen var kr. 99,- pr. md. I år 1980 solgte teleselskaberne samme hastighed på en dedikeret X.25 linje for kr. 5.600 pr. md. – Den blev typisk anvendt til en enlig 3270 terminal.