Generalforsamlingen d. 23. februar 2021 er aflyst!

Bestyrelsen har vedtaget, at udskyde den ordinære generalforsamling til tirsdag d. 22. februar 2022.
Grunden er, at vi på nuværende tidspunkt ikke ved hvilke COVID-19 restriktioner der er, ved afholdelse af vores generalforsamling i år. De restriktioner der er nu gør, at vi blandt andet ikke kan overholde gældende afstandskrav i det bookede lokale mm.

Der vil blive omdelt et brev til samtlige medlemmer, når der foreligger en godkendelse af vores regnskab,

Brevet vil indeholde:

 • Beretning for 2020
 • Regnskab for 2020
 • Budget for 2021
 • Bestyrelsen fortsætter som nu
  Formand Erik Jepsen
  Kasserer Poul-Erik Høxbroe
  Næstformand Herman Ransborg
  Sekretær Lise Lotte Karlsen
  Bestyrelsesmedlem Henrik Koch
 • Suppleanter fortsætter som nu
  Michael Bülow
  Keld Hansen
 • Revisor
  Erik Vestergård Svendsen
 • Revisor suppleant
  Erik Borup Larsen

På bestyrelsens vegne.
Erik Jepsen.