Udmeldelse/flytning

Ved udmeldelse eller flytning skal du kontakte:

Stofa kundeservice på 88 30 30 30

og foreningens kasserer Poul-Erik

Opsigelsesfrist i antenneforeningen er til enhver tid den samme som hos Stofa. Løbende måned + en

§6 i vedtægterne:
Ved udmeldelse af foreningen fortaber medlemmet enhver rettighed overfor foreningen, men er forpligtet til at betale evt. restandel.

Adressen står efter udmeldelse noteret som passivt medlem i en periode på maksimum to år, hvorefter de til en hver tid gældende regler for tilmeldingsgebyr vil blive opkrævet ved eventuel ny tilkobling. I 2018 er det indtil videre gratis

Flytning:
§6 i vedtægterne: Ved afhændelse af sin ejendom kan et medlem med foreningens samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor foreningen til den nye ejer. Først når overdragelsen er behørigt dokumenteret, er overdrageren fritaget for sine forpligtelser overfor foreningen.

Abonnement hos Stofa:
Flytter du til en adresse, hvor Stofa også er repræsenteret, check evt. med Stofa kundeservice, om du kan medflytte dit abonnement og lånte udstyr fra Stofa. Medlemskabet i Antenneforeningen Ølstykke Vest er knyttet til boligadressen, og kan ikke medflyttes uden for antenneforeningens dækningsområde