Tilslutning til antenneanlægget / indmeldelse i foreningen

 Medlemskab i foreningen forudsætter, at man mindst har valgt en af følgende muligheder:

  •  TV pakke 1,2 eller 3
  • Internet Only med hastighed op til 1000/100 Mbit

Kontakt Stofa, kasserer Povl-Erik Høxbroe eller formand Erik Jepsen, som besvarer spørgsmål vedrørende tilslutning.

Se Dækningsområde, om der på din vej er mulighed for tilslutning mellem stander og din grund/hus

Ny tilslutning skal være omkostningsneutralt for foreningen. Hvor der f.eks. ikke findes en stander ved skel, sker tilslutningfor boligejerens regning ud fra den til enhver tid gælende pris.

Det er derfor en god idé at flere i nabolaget samlet vælger tilslutning.

  • Hver tilslutning må KUN anvendes til at forsyne EN husstand. Det er ikke tilladt at dele installation med andre udenfor din bolig, eller lejere i din bolig. Hvis dette overtrædes anses det som tyveri og kan anmeldes til politiet.
  • Tilslutningen skal udføres af foreningens servicefirma Stofa

Bestyrelsen kan, i samspil med Stofa, i perioder vælge at tilbyde kampagnepriser for tilkobling.

Tilkobling gratis og priser gælder for hele 2020-2021

Foreningen tilbyder ikke bredbånd uden medlemskab i foreningen.

Se flere muligheder for medlemmerne under priser eller

Kontakt Stofas kundeservice for valg af TV, bredbånd og telefoni muligheder

Ring til kundeservice på 88 30 30 30