Node-oversigt

Forklaring til siden:

Ved at klikke på et givent vejnavn markeres automatisk også de veje som rent node-mæssigt hænger sammen med denne vej. Node-nummer kan da aflæses i højre side hvor disse også markeres. Desuden kan man omvendt også starte med at klikke på en node ovre til højre. Og så vises de vejnavne som hører til denne node.

Og hvad kan man så bruge det til?  Det er en hjælp ved. fejlfinding hos den enkelte hvis man har udfald på sin vej. Så kan man danne sig er overblik hvem der evt. også er berørt hvis der er udfald på en vej. Desuden kan det også bruges til at danne sig et overblik hvad som er berørt af en udskiftning af noget udstyr når dette bliver enten serviceret eller udskiftet.