Dagsorden for ordinær generalforsamling 2024

Tid og sted: Den 20. februar 2024 kl. 19:00 i mødesalen i kælderen på Ølstykke Bibliotek

 • 1
  Valg af dirigent
 • 2
  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • 3
  Aflæggelse af årsregnskab
 • 4
  Forslag fra bestyrelsen
 • 5
  Forslag fra medlemmerne
 • 6
  Beslutning om overskuddets anvendelse
 • 7
  Budget for det løbende regnskabsår
 • 8
  Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår
 • 9
  Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
 • 10
  Valg af revisor
 • 11
  Eventuelt

Under punkt 9:


Formand: Erik Jepsen (modtager genvalg)
Næstformand: Henrik J. Koch (modtager genvalg)
Kasserer: Povl-Erik Høxbroe (modtager genvalg)
Sekrætær: Lise-Lotte Karlsen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Michael Bülow (modtager genvalg)

Suppleant1: Keld Willy Hansen (modtager genvalg)
Suppleant2: Nicolai Langer (modtager genvalg)

Under punkt 10:


Revisor: Erik Vestergaard Svendsen (modtager genvalg)

Revisor Suppleant: (skal findes)

Regnskab

Ønskes regnskabet til gennemsyn. Kan papirkopi fås på Generalforsamlingen eller bestilles hos kassereren Povl-Erik Høxbroe (kasserer@aovnet.dk) Skriv for aftale om afhentning. Oplys da om navn og adresse.

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2024

Tid og sted: Den 20. februar 2024 kl. 19:00 i mødesalen i kælderen på Ølstykke Bibliotek

 • 1
  Valg af dirigent
 • 2
  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • 3
  Aflæggelse af årsregnskab
 • 4
  Forslag fra bestyrelsen
 • 5
  Forslag fra medlemmerne
 • 6
  Beslutning om overskuddets anvendelse
 • 7
  Budget for det løbende regnskabsår
 • 8
  Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår
 • 9
  Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
 • 10
  Valg af revisor
 • 11
  Eventuelt

Under punkt 9:


Formand: Erik Jepsen (modtager genvalg)
Næstformand: Henrik J. Koch (modtager genvalg)
Kasserer: Povl-Erik Høxbroe (modtager genvalg)
Sekrætær: Lise-Lotte Karlsen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Michael Bülow (modtager genvalg)

Suppleant1: Keld Willy Hansen (modtager genvalg)
Suppleant2: Nicolai Langer (modtager genvalg)

Under punkt 10:


Revisor: Erik Vestergaard Svendsen (modtager genvalg)

Revisor Suppleant: (skal findes)

Regnskab

Ønskes regnskabet til gennemsyn. Kan papirkopi fås på Generalforsamlingen eller bestilles hos kassereren Povl-Erik Høxbroe (kasserer@aovnet.dk) Skriv for aftale om afhentning. Oplys da om navn og adresse.

Ønsker du at hente dagsorden som PDF, så du selv kan udskrive den kan du følge linket her:
Generalforsamling 2024