QR kode for at se siden her

Scan denne QR kode med din mobil hvis du ønsker at se dagsorden på mobilen. Kan normalt gøres fra mobiltelefon kamera app.

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2023

Tid og sted: Den 21. februar 2023 kl. 19:00 i mødesalen i kælderen på Ølstykke Bibliotek

 • 1
  Valg af dirigent
 • 2
  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • 3
  Aflæggelse af årsregnskab
 • 4
  Forslag fra bestyrelsen
 • 5
  Forslag fra medlemmerne
 • 6
  Beslutning om overskuddets anvendelse
 • 7
  Budget for det løbende regnskabsår
 • 8
  Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår
 • 9
  Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
 • 10
  Valg af revisor
 • 11
  Eventuelt

Under punkt 9:


Formand: Erik Jepsen (modtager genvalg)
Næstformand: Henrik J. Koch (modtager genvalg)
Kasserer: Povl-Erik Høxbroe (modtager genvalg)
Sekrætær: Lise-Lotte Karlsen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Michael Bülow (bestyrelsen foreslår Michael)

Suppleant1: Keld Willy Hansen (modtager genvalg)
Suppleant2: (skal findes)

Under punkt 10:


Revisor: Erik Vestergaard Svendsen (modtager genvalg)

Revisor Suppleant: (skal findes)

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2023

Tid og sted: Den 21. februar 2023 kl. 19:00 i mødesalen i kælderen på Ølstykke Bibliotek

 • 1
  Valg af dirigent
 • 2
  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • 3
  Aflæggelse af årsregnskab
 • 4
  Forslag fra bestyrelsen
 • 5
  Forslag fra medlemmerne
 • 6
  Beslutning om overskuddets anvendelse
 • 7
  Budget for det løbende regnskabsår
 • 8
  Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår
 • 9
  Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
 • 10
  Valg af revisor
 • 11
  Eventuelt

Under punkt 9:


Formand: Erik Jepsen (modtager genvalg)
Næstformand: Henrik J. Koch (modtager genvalg)
Kasserer: Povl-Erik Høxbroe (modtager genvalg)
Sekrætær: Lise-Lotte Karlsen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Michael Bülow (bestyrelsen foreslår Michael)

Suppleant1: Keld Willy Hansen (modtager genvalg)
Suppleant2: (skal findes)

Under punkt 10:


Revisor: Erik Vestergaard Svendsen (modtager genvalg)

Revisor Suppleant: (skal findes)