Dagsorden for ordinær generalforsamling 2023

Tid og sted: Den 21. februar 2023 kl. 19:00 i mødesalen i kælderen på Ølstykke Bibliotek

 • 1
  Valg af dirigent
 • 2
  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • 3
  Aflæggelse af årsregnskab
 • 4
  Forslag fra bestyrelsen
 • 5
  Forslag fra medlemmerne
 • 6
  Beslutning om overskuddets anvendelse
 • 7
  Budget for det løbende regnskabsår
 • 8
  Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår
 • 9
  Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
 • 10
  Valg af revisor
 • 11
  Eventuelt

Under punkt 9:


Formand: Erik Jepsen (modtager genvalg)
Næstformand: Henrik J. Koch (modtager genvalg)
Kasserer: Povl-Erik Høxbroe (modtager genvalg)
Sekrætær: Lise-Lotte Karlsen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Michael Bülow (bestyrelsen foreslår Michael)

Suppleant1: Keld Willy Hansen (modtager genvalg)
Suppleant2: (skal findes)

Under punkt 10:


Revisor: Erik Vestergaard Svendsen (modtager genvalg)

Revisor Suppleant: (skal findes)

Regnskab

Ønskes regnskabet til gennemsyn. Kan papirkopi fås på Generalforsamlingen eller bestilles hos kassereren. Ved bestilling hos kassereren: kontakt Povl-Erik Høxbroe kasserer@aovnet.dk for aftale om afhentning. Oplys navn og adresse.
Your Content Goes Here

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2023

Tid og sted: Den 21. februar 2023 kl. 19:00 i mødesalen i kælderen på Ølstykke Bibliotek

 • 1
  Valg af dirigent
 • 2
  Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 • 3
  Aflæggelse af årsregnskab
 • 4
  Forslag fra bestyrelsen
 • 5
  Forslag fra medlemmerne
 • 6
  Beslutning om overskuddets anvendelse
 • 7
  Budget for det løbende regnskabsår
 • 8
  Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår
 • 9
  Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
 • 10
  Valg af revisor
 • 11
  Eventuelt

Under punkt 9:


Formand: Erik Jepsen (modtager genvalg)
Næstformand: Henrik J. Koch (modtager genvalg)
Kasserer: Povl-Erik Høxbroe (modtager genvalg)
Sekrætær: Lise-Lotte Karlsen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Michael Bülow (bestyrelsen foreslår Michael)

Suppleant1: Keld Willy Hansen (modtager genvalg)
Suppleant2: (skal findes)

Under punkt 10:


Revisor: Erik Vestergaard Svendsen (modtager genvalg)

Revisor Suppleant: (skal findes)