Kabelføring
Man forestår selv at få kablet gravet ned fra tilkoblingspunktet og frem til boligen, og at føre kablet frem i boligen. Kablet leveres af foreningens servicefirma, som også giver en nærmere vejledning. Foreningens servicefirma monterer kablet ved tilkoblingspunktet, og dit skillefilter dåse i boligen, måler og justerer signalniveau.

Vælger i at få gravet stikledningen ned over egen grund af et momsregistreret firma, vil betalingen være fradragsberettiget efter reglerne om håndværkerfradrag i følge Skat.

For at sikre tilstrækkelig signal føres kablet nærmeste vej fra stander til bolig. Er der tvivl om hvilken stander signalet skal leveres fra, oplyses dette af servicefirmaet. Kablet skal nedgraves i min. 45 cm dybde og 20 cm over kablet lægges et orange markeringsbånd med påtryk “Herunder antennekabel”. Dette bånd udleveres af servicefirmaet. Kablet skal føres så det beskyttes mod overlast, blandt andet ved at omslutte det nedgravede kabel med stenfri jord eller sand. Det må gerne lægges i plastrør, som du selv anskaffer. Er det nødvendigt med fremføring op ad boligens ydermur, da skal kablet beskyttes med en dækskinne fra 45 cm under jorden indtil 1,90 m over jorden. Dækskinne kan købes på et byggemarked.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er en god ide at stikledningen lægges i en sløjfering før første tilslutningsdåse eller første fordelingspunkt, så der er ekstra kabel til rådighed ved senere reparationer. Ringen kan eventuel lægges i jorden umiddelbart før boligen, eller, måske bedre, på loftet.

Ønskes hjælp med fremføringsvej for kablet, f.eks. over loft, gennem kælderrum, eller montering på murværk, afregnes ekstraarbejdet direkte med servicefirmaet. Antennekablerne må ikke lægges i kanaler sammen med el-installation, da dette øger indstråling af støj. Undgå skarpe vinkler på kablet.

Ønskes ekstra kabel, da tal med servicefirmaet.

Se også Stofa – God billedkvalitet kræver gode kabler   og installation i bolig