.tribe_events_cat-alpine-lodge-events h3 a {
color: #060 !important; /* green */
}
.tribe_events_cat-cac-foundation-events h3 a {
color: #630 !important; /* brown */
}
.tribe_events_cat-club-outings h3 a {
color: #C60 !important; /* orange */
}
.tribe_events_cat-echo-summit-lodge-events h3 a {
color: #03F !important; /* blue */
}
.tribe_events_cat-official-club-events h3 a {
color: #C00 !important; /* red */
}
.tribe_events_cat-sundays-at-alpine-lodge h3 a {
color: #C90 !important; /* gold */
}

Indlæser Begivenheder

Her følger dagsorden for AOVNET’s Ordinære Generalforsamling

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af årsregnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne
6.Beslutning om overskuddets anvendelse.
7. Budget for det løbene regnskabsår
8. Fastsættelse af årsbidrag fra medlemmerne for det løbende regnskabsår.
9. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
Formand Erik Jepsen (modtager genvalg)
Næstformand Henrik J. Koch (modtager genvalg)
Kasserer Povl-Erik Høxbroe (modtager genvalg)
Sekretær Lise-Lotte Karlsen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem , bestyrelsen foreslår Michael Bülow
0. Suppleant Keld Willy Hansen (modtager genvalg)
11. Suppleant bestyrelsen ??
12. Valg af revisor. Revisor Erik Vestergaard Svendsen (modtager genvalg)
Revisor suppleant ??
11. Eventuelt.

Del denne historie, Vælg din platform!