Udfald på TV og Internet

Den sidste tids udfald på STOFA (TV+Internet) er ikke acceptable!  Bestyrelsen forstår fuldt ud de frustrationer og problemer dette medfører. Man bør ikke være uden internet i så store tidsrum og så mange gange i nutidens samfund. Specielt set i lyset af den globale COVID-19 situation, hvor mange også arbejder hjemmefra. Tre store udfald på kort tid, af den varighed, kan vi ikke leve med! Vi kan heller ikke leve med blot et udfald af den varighed!
Vi har derfor igen, som tidligere, haft fat i vores kontakter til STOFA. Men yderligere har vi fra bestyrelsen forlangt en redegørelse for dette direkte fra STOFA’s direktion (CEO). Foruden redegørelsen, så har vi forlangt en plan for, hvordan STOFA fremadrettet vil undgå sådanne længerevarende udfald. Dette svar afventer vi i øjeblikket på at få. Vi kan og vil som jer ikke acceptere nuværende situation! Vi har spurgt ind til garanti for redundans (ekstra udstyr som kan tage over hvis noget udstyr fejler), backupudstyr, bedre oplysning om status om reelle fejl, ekstra tilkaldevagter etc. Alt dette er sendt til STOFA, og vi forventer snarligt svar.
Det er ikke Aovnet’s lokale udstyr, der har fejlet nogen af de sidstnævnte gange. Det er længere ude på nettet som har gjort, at også byer som Jyllinge og Stenløse har været berørt. Derfor er der en del flere mennesker der berøres ved sådanne udfald, og ikke blot Aovnet’s medlemmer. Det gør bare sagen endnu mere alvorlig!
Vi håber derfor på jeres tålmodighed lidt endnu. I skal ikke være i tvivl om, at vi gør alt hvad der står i vores magt, for at få løst dette hurtigst mulig og ikke mindst fremadrettet.
Mvh. Bestyrelsen